Wat is de betekenis van ad kalendas graecas?

1973
2021-12-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

ad kalendas graecas

ad kalendas graecas [Lat., naar de Griekse kalendae (verschuiven)], iets voorgoed uitstellen. Bij de Romeinen was Kalendae de eerste dag van de maand, waarop de meeste betalingen plaats hadden. De Grieken kenden echter geen Kalendae. De uitdrukking (graag gebruikt door keizer Augustus) komt dus overeen met het Ned. Sint Juttemis.

Lees verder
1949
2021-12-08
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Ad kalendas graecas

(Lat.), lett.: tot de Griekse kalendae (1ste der maand, begrip dat bij de Gr. niet bestond), Rom. uitdrukking voor „nimmer”, vgl. ons met St. Juttemis.

1916
2021-12-08
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Ad kalendas graecas

Ad kalendas graecas - (Lat.),op Jodenhemelvaartsdag; fig. spreekwijze voor nooit; de Grieken hadden n.l. geen Kalendae d.i. de eerste dag van de maand, waarop gewoonlijk betalingen werden gedaan.