Wat is de betekenis van ad decretum?

2024-04-24
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Ad decretum

[Lat.) volgens besluit.

2024-04-24
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Ad decretum

volgens besluit, addenda, bijlagen, aanhangsel

2024-04-24
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

ad decretum

ad decretum - volgens besluit.

2024-04-24
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Ad decretum

Lat., overeenkomstig de verordening.