2020-02-17

Actueel Oordeel

Het Actueel Oordeel maakt deel uit van het Re-integratieverslag. Als een werknemer ruim 1,5 jaar ziek is, kan hij bij UWV een WIA-uitkering aanvragen. UWV zal dan beoordelen of de arbeidsongeschikte in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Daarvoor heeft UWV onder meer actuele informatie van een bedrijfsarts nodig over de situatie van de werknemer.