Wat is de betekenis van actueel?

2023-10-01
Woordenboek van eigentijds Nederlands

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

actueel

Het begrip actueel heeft 4 verschillende betekenissen: 1) op het ogenblik plaatsvindend. op het ogenblik plaatsvindend of bestaande; huidig; tegenwoordig. 2) van ogenblikkelijk belang. op het ogenblik algemene belangstelling genietend; aan de orde van de dag; van ogenblikkelijk belang. 3) up-to-date. tot op het heden bijgewer...

2023-10-01
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

actueel

actueel - Bijvoeglijk naamwoord 1. dat wat op dit moment bestaat of van kracht is Wat is de actuele stand in de voetbalcompetitie? 2. dat wat nu aan de orde is, wat van belang is op dit moment In het journaal worden alleen actuele onderwerpen behandeld....

Direct toegang tot alle 20 resultaten over actueel?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-01
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

actueel

actueel - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ac-tu-eel 1. wat op dit moment belangrijk is ♢ dit krantenartikel gaat over een actueel onderwerp Bijvoeglijk naamwoord: ac-tu-eel ... is actueler dan ... ...

2023-10-01
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Actueel

(aktueel) aan de orde zijnd; hedendaags

2023-10-01
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Actueel

Een gebeurtenis of een probleem dat voor het huidige ogenblik van betekenis is, heet actueel. Het rassenvraagstuk is een probleem van grote actualiteit.

2023-10-01
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Actueel

tegenwoordig, werkelijk; van onmiddellijk belang

2023-10-01
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Actueel

duidt in de geneeskunde en psychiatrie speciaal de juist op dat ogenblik optredende verschijnselen aan, onafhankelijk van wat vooraf ging (oorzaak) en nog komt (gevolgen).

2023-10-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Actueel

(<Fr.), (...ele), bn., 1. op liet ogenblik bestaande, werkzaam of van kracht zijnd; 2. aan de orde zijnde, van ogenblikkelijk belang, toepasselijk op of van belang voor de toestand van het ogenblik : actuele berichten; een actueel onderwerp.

2023-10-01
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Actueel

(metafys.): een eigenschap die niet slechts in kiem (potentieel) maar in feite aanwezig is.

2023-10-01
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

actueel

werkelijk; tegenwoordig-, hedendaags; van onmiddellijk belang.

2023-10-01
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Actueel

heet in de metaphysica, in het bijzonder die van Aristoteles, een eigenschap, die niet slechts in kiem of mogelijkheid (potentieel), maar daadwerkelijk of waarneembaar aanwezig is.

2023-10-01
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis (1939)

Actueel

(< Lat. actualis; actus = handeling). 1) Vert. van Gr. évspysia = in werkelijkheid; tegengestelde van potentieel, vert. van Gr. Suvaust. = naar mogelijkheid. 2) Math. in: actueel oneindig klein. Een grootheid s heet actueel oneindig klein t.o.v. een grootheid M van dezelfde soort, als er geen natuurlijk getal n bestaat, waarvoor n z >...

2023-10-01
Humoristisch woordenboek

H. Moritsen (1939)

Actueel

Troostbenaming voor 't kortstondige.

2023-10-01
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

actueel

bn. (Fr.) [Lat. actualis]: 1. werkelijk, wezenlijk, zakelijk; zijn actueel geluk prijzen; 2. aan de orde van de dag; actueel belang; 3. van ogenblikkelijk belang: dat was zeer actueel; actuele onderwerpen.

2023-10-01
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

Actueel

werkelijk, tegenwoordig, van onmiddellijk belang.

2023-10-01
Wijsgeerigekunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken (1925)

actueel

In werkelijkheid zich voordoend; in tegenstelling van virtueel, potentieel of mogelijk. Zoo b.v. ingeval van krachten. In het dagelijksch leven wordt het woord gebruikt voor datgene wat van oogenblikkelijk belang of aan de orde van den dag is.

2023-10-01
Pinkhof geneeskundig woordenboek

Herman Pinkhof (1923)

Actueel

(actualis), in werkelijkheid plaats vindend of voorhanden; tegenstelling potentieel.

2023-10-01
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof (1923)

Actueel

(actual is), in werkelijkheid plaatsvindend of voorhanden; tegenstelling potentieel.

2023-10-01
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Actueel

Actueel - (Fr.), werkelijk; fig. betrekking hebbende op iets, dat aan de orde van den dag is.

2023-10-01
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

actueel

actueel - tegenwoordig, werkelijk; van onmiddellijk belang.