Wat is de betekenis van acquisitie?

2021
2021-03-03
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Acquisitie

Acquisitie omvat het verwerven van nieuwe klanten en opdrachten. In de bedrijfswereld is het vaak de benaming van de afdeling die is belast met deze taak. Bij acquisitie spelen goede communicatievaardigheden een belangrijke rol, omdat potentiële klanten overtuigd moeten worden van het product dat een bedrijf aanbiedt. Als het product eenmaal wordt...

Lees verder
2019
2021-03-03
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

acquisitie

acquisitie - Zelfstandignaamwoord 1. (economie) de verwerving van een bedrijf door een ander bedrijf Acquisitie is één van de manieren voor een bedrijf om te groeien. 2. de zoektocht naar nieuwe zakelijke relaties en opdrachten De directeur van het aannemersbedr...

Lees verder
2018
2021-03-03
Willem G. Keeris

Willem G. Keeris (1942) is emeritus hoogleraar Vastgoedmanagement en tevens visiting professor bij de groep Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Acquisitie

Acquisitie is een algemeen gehanteerd begrip, waarmee het totale verwervingsproces van een investeringsoptie wordt aangeduid, dan wel − afhankelijk van de context − de verwerving van het betreffende vastgoedobject, c.q. de benoeming als zodanig van dat object. Het begrip is niet eenduidig gedefinieerd. Zo wordt het ook omschreven als de periode b...

Lees verder
2018
2021-03-03
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

acquisitie

acquisitie - zelfstandig naamwoord uitspraak: ak-wie-siet-sie 1. het in je bezit krijgen van iets ♢ zijn taak bij de bieb is de acquisitie van nieuwe boeken 2. het lid maken, klant maken of in dienst nemen van personen...

Lees verder
2017
2021-03-03
Joost Nijsen

Oprichter van Uitgeverij Podium

Acquisitie

Als we de uitgever nou eens vergelijken met een edelsmid, dan zijn het de schrijvers die hem het goud en de diamanten leveren. Zonder schrijvers zit de uitgever doelloos in zijn werkplaats. Met liefde en kunde bewerkt en verkoopt hij verhalen. Maar die verhalen liggen niet voor het oprapen. In de verwerving ervan, de acquisitie, realiseert de uitge...

Lees verder
2007
2021-03-03
Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon Corporate Finance Lexicon

Acquisitie

Acquisitie houdt in: alle investeringen waardoor een overnemende partij een belang verwerft van meer dan 50% van de stemgerechtigde aandelen in de overgenomen vennootschap. In het spraakgebruik wordt met een acquisitie of overname meestal bedoeld het samenvoegen van ondernemingen door middel van het kopen van een onderneming of een onderdeel daarva...

Lees verder
2003
2021-03-03
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

acquisitie

acquisitie - Ander woord voor overname van een bedrijf door een ander bedrijf.

1993
2021-03-03
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Acquisitie

(akwisitie) aanwinst; het werven

1990
2021-03-03
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

acquisitie

acquisitie - Het verkrijgen van materiaal voor een bibliotheek, documentatiecentrum, archief of andere collectie, inclusief selectie, bestellen en verkrijging door ruil of gift.

1950
2021-03-03
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Acquisitie

v. (-s), 1. het werven of verwerven; 2. wat men verwerft, aanwinst.

Lees verder
1914
2021-03-03
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

acquisitie

acquisitie - v., verwerving, verworven eigendom.

1910
2021-03-03
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Acquisitie

Acquisitie - aanwinst.

1908
2021-03-03
Vivat

Schrijver op Ensie

Acquisitie

Lat, aankoop, verovering, het door de handeling van acquireeren verkregen©.

1864
2021-03-03
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

acquisitie

acquisitie - v. (acquisitiën), verkrijging, verwerving; aangekocht eigendom