Wat is de betekenis van Ackersdijk (Willem Cornelis)?

1916
2021-10-21
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Ackersdijk (willem cornelis)

Ackersdijk (willem cornelis) - Nederl. rechtsgeleerde, geb. 12 Dec. 1760, overl. 7 Dec. 1843, van 1782—95 secretaris van ’s-Hertogenbosch, onder koning Lodewijk Napoleon staatsraad in buitengew. dienst; 1811—1820 vrederechter; schreef geschied- en oudheidk. opstellen in tijdschriften en gaf uit: Korte geschiedenis van het dorp Lommel (1808); Aanmer...

Lees verder
1870
2021-10-21
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Ackersdijk (Willem Cornelis)

Ackersdijk (Willem Cornelis) geboren den 12den December 1760 te ’s Hertogenbosch, waar zijn vader advocaat, schepen en raad was, studeerde, na het doorloopen der Latijnsche school, te Utrecht in de regten en eindigde in 1779 zijne academische loopbaan. In 1782 werd hij secretaris van ’s Hertogenbosch, maar hij verloor die betrekking door de omwente...

Lees verder