2020-04-07

acid test

acid test - Term uit de bedrijfseconomie: methode om te kunnen beoordelen of de liquiditeitspositie van een bedrijf goed is of niet. De kortlopende vordering en de liquiditeiten worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het vreemd vermogen op korte termijn. Ook wel quick ratio genoemd.

2020-04-07

Acid Test

(ook wel ‘Quick ratio’): kas, kortlopende beleggingen en debiteuren gedeeld door vlottende passiva. Deze indicator laat de voorraden en andere vlottende activa welke relatief moeilijker liquide zijn te maken buiten beschouwing. Daarmee is de quick ratio nauwkeuriger dan de current ratio. Een businessmodel waarbij wordt ingekocht op krediet en wordt verkocht in contanten (bijvoorbeeld een supermarkt) zal een zeer lage current ratio hebben. De quick ratio is dan een betere indicator. Deze categ...