Synoniemen van Achterstandsleerling

2019-11-20

Achterstandsleerling

Een achterstandsleerling is een leerling op de basisschool die door bepaalde factoren een achterstand heeft op de andere leerlingen. Deze factoren hebben te maken met de omgeving waarin het kind opgroeit, specifieker het opleidingsniveau van de ouders. Een achterstandsleerling zal door zijn of haar achtergrond slechter presteren dan andere leerlingen. Op basis van hun achtergrond hebben achterstandsleerlingen het over het algemeen moeilijker op de basisschool dan andere leerlingen. Deze achterst...

2019-11-20

Achterstandsleerling

Een achterstandsleerling is een leerling in het reguliere basisonderwijs die volgens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap behoort tot een achterstandscategorie. Op grond daarvan krijgen basisscholen extra financiële middelen toegewezen. Tot en met het schooljaar 2005/'06 betreft het de volgende categorieën: - Nederlandse leerlingen van ouders met een laag opleidingsniveau. - schipperskinderen; - woonwagen- en zigeunerkinderen; - leerlingen die behoren tot een culturele minderhei...

2019-11-20

achterstandsleerling

leerling in het reguliere basisonderwijs die volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap behoort tot een achterstandscategorie, bijvoorbeeld kinderen van ouders met een laag opleidingsniveau; leerling met een achterstand

2019-11-20

achterstandsleerling

achterstandsleerling - Zelfstandignaamwoord 1. een leerling met fysieke, mentale, sociale problemen en/of achterstand Dat was een triest geval van een achterstandsleerling. Woordherkomst samenstelling van achterstand en leerling met het invoegsel -s-