Synoniemen van achterstandskind

2019-09-15

achterstandskind

kind dat behoort tot een achterstandscategorie, bijvoorbeeld een kind van ouders met een laag opleidingsniveau of een kind van ouders van wie de moedertaal geen Nederlands is; kind met een achterstand