Synoniemen van Achternaam

2019-10-16

Achternaam

De achternaam is de naam die een familie draagt, oftewel de geslachtsnaam. Tot een aantal eeuwen geleden werden geslachtsnamen niet tot amper gebruikt. Om toch duidelijk te maken over wie er gesproken werd, gebruikten mensen in veel streken het patroniem, oftewel de vadersnaam. Gerrit werd dan bijvoorbeeld Gerrit, zoon van Willem, dus Gerrit Willems. Pas in de dertiende eeuw had bijna iedereen een achternaam. In de westerse cultuur wordt meestal de achternaam van de vader doorgegeven aan het ki...

2019-10-16

achternaam

Het begrip achternaam heeft 2 verschillende betekenissen: 1) wettelijk vastgelegde achternaam die iemand bij de geboorte erft van de vader of moeder en die volgt op één of meerdere voornamen; familienaam 2) bij de geboorte verkregen en aangehouden familienaam of, na het voltrekken van een huwelijk of na een officiële partnerregistratie, van de partner aangenomen familienaam die op de voornaam of de voornamen volgt

2019-10-16

achternaam

achternaam - Zelfstandignaamwoord 1. een naam die van geslacht op geslacht en indien gewenst door het huwelijk overgedragen wordt Mijn achternaam is Coenders en dat is ook de achternaam van mijn dochters. In Nederland hebben mensen één achternaam, een of meer voornamen, een roepnaam en soms een meisjesnaam. Woordherkomst samenstelling van achter en naam Synoniemen fami...

2019-10-16

achternaam

achternaam - zelfstandig naamwoord uitspraak: ach-ter-naam 1. naam die de mensen van een familie met elkaar delen ♢ mijn broer en ik hebben dezelfde achternaam Zelfstandig naamwoord: ach-ter-naam de achternaam de achternamen Synoniemen familienaam

2019-10-16

achternaam

achternaam, m. (-namen), familienaam.

2019-10-16

Achternaam

ACHTERNAAM, m. (...namen), familienaam.

2019-10-16

achternaam

achternaam - In de context van persoonsnamen in de moderne westerse cultuur zijn achternamen erfelijk en hebben familieleden dezelfde achternaam; in combinatie met een voornaam gebruikt om een persoon te onderscheiden van anderen met dezelfde voornaam. In andere culturele tradities is een achternaam soms niet een erfelijke familienaam, of wordt helemaal niet gebruikt. Voordat achternamen gebruikelijk werden in de westerse traditie, werden persoonsnamen gekwalificeerd door de toevoeging van een b...