Wat is de betekenis van Achterlijke kinderen?

2024-02-22
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Achterlijke kinderen

zijn in geestelijke ontwikkeling bij andere kinderen van dezelfde leeftijd ten achter. Oorzaken meest aangeboren of verkregen functiestoring van het centrale zenuwstelsel; ook wel slechte levensomstandigheden, gemis aan geestelijke omgang met andere kinderen, gemis aan gewoon onderwijs, lichaamsgebreken als doofheid, slecht zien.

2024-02-22
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Achterlijke kinderen

zijn zij, die in geestelijke ontwikkeling bij kinderen van dezelfde leeftijd ten achter zijn. Deze achterlijkheid berust op een aangeboren of verkregen functiestoring van het centrale zenuwstelsel, maar zij kan ook ontstaan, wanneer het kind in slechte omstandigheden heeft verkeerd, verwaarloosd is, de geestelijke omgang met andere kinderen heeft g...

2024-02-22
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Achterlijke kinderen

Achterlijke kinderen - worden in de schoolpractijk die leerlingen genoemd, welke niet in staat zijn het gewone onderwijs te volgen. Sommigen zijn slechts achterlijk in enkele opzichten, b.v.b. kinderen met slecht ontwikkelde getalvoorstellingen en -begrippen, met gebrekkig vormgeheugen, de hopelooze taalfoutenschrijvers, enz. Nog anderen zijn niet...