Wat is de betekenis van Achtereen?

2019
2022-09-28
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

achtereen

achtereen - Bijwoord 1. zonder onderbreking, opeenvolgend Hij liep uren achtereen door het bos. Hij heeft 7 dagen achtereen gewerkt. Woordherkomst samenstelling van achter en een

Lees verder
2018
2022-09-28
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

achtereen

achtereen - bijwoord uitspraak: ach-ter-een 1. zonder te onderbreken, zonder tussenpozen ♢ Siegfried zat drie uur achtereen televisie te kijken 2. zonder een keer over te slaan ♢ ze gingen drie...

Lees verder
2004
2022-09-28
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema

achtereen

(bw.) achterelkaar.

1973
2022-09-28
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

achtereen

achtereen', bw., 1. (bij handelingen) zonder tussenpozen: een boek — uitlezen, zonder het met iets anders af te wisselen; 2. bijna onafgebroken, met geringe tussenpozen: driemaal — won hij de partij; 3. (bij namen van tijdruimten) zonder tussenpozen: een jaar, drie maanden (bij achter elkaar stelt men zich het tijdsverloop als reeks van elkander op...

Lees verder
1952
2022-09-28
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Achtereen

adv., oanien, efterinoar.

1950
2022-09-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Achtereen

bw., 1. (bij handelingen) zonder tussenpozen: een werk achtereen afdoen; een boek achtereen uitlezen, zonder het met iets anders af te wisselen; 2. bijna onafgebroken, met geringe tussenpozen: driemaal achtereen won hij de partij; 3. (bij namen van tijdruimten) zonder tussenpozen: een jaar, drie maanden achtereen (bij...

Lees verder
1937
2022-09-28
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

achtereen

bw. 1. zonder tussenpozen; een boek achtereen uitlezen; 2. bijna zonder tussenpozen; driemaal achtereen; jaren achtereen; 3. Z.-N. straks, aanstonds: Z.-N. ik kom achtereen.

Lees verder
1930
2022-09-28
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

achtereen

(achtər'e:n) bw. 1. zonder tussenpozen : een boek uitlezen. Syn. aaneen (4). 2. met geringe tussenpozen : driemaal won hij. Syn. achtereenvolgens, achter elkander, een voor een.

Lees verder
1898
2022-09-28
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Achtereen

ACHTEREEN, bw. zonder tusschenpoozen: een werk achtereen afdoen; een boek achtereen uitlezen, zonder tegelijk een ander werk te lezen; — bijna onafgebroken, met geringe tusschenpoozen : driemaal achtereen won hij de partij; (bij achtereen, achter elkander stelt men zich het tijdsverloop als eene reeks van elkander opvolgende tijden voor, (vaa...

Lees verder
1898
2022-09-28
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Achtereen

zie Aaneen.