Wat is de betekenis van Acht geven — acht slaan?

2024-07-15
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Acht geven — acht slaan

Acht slaan op iemand of iets wil alleen zeggen, dat men zijne aandacht er op vestigt. Geschiedt dit met groote nauwkeurigheid, met het doel om te leeren of kennis op te doen, dan bezigt men liever acht geven. Vroeger werden ook acht hebben en acht nemen in gelijke beteekenis gebruikt. Zie ook Aanmerking nemen (in).