Wat is de betekenis van Ach! — al! — au! — helaas! — och!?

2024-02-23
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Ach! — al! — au! — helaas! — och!

Uitroepen van droefheid, ter uiting van verschillende graden van pijn of smart. Ach! geeft meer uitdrukkelijk een smartelijk gevoel van de ziel te kennen; ai! en au! zijn meer kreten van lichaamspijn. Helaas geeft hetzelfde als ach, maar plech¬tiger te kennen. Och! is niet zoozeer eene uitdrukking van droefheid of smart als wel van ongeduld, mi...

Gerelateerde zoekopdrachten