Synoniemen van Acclimatiseren

2020-01-26

Acclimatiseren

Acclimatiseren is het aanpassen aan een ander klimaat. Wanneer een mens zich in een ander klimaat gaat vestigen dan hij gewend was, kunnen allerlei stoornissen in zijn gezondheidstoestand optreden; hoe groter het verschil in klimaat, hoe ernstiger de stoornissen. Bij klimaatverandering is het goed om eerst op de hoogte te zijn van de veranderde omstandigheden, zoals voeding, kleding en levenswijze. Voor wie naar Indië gaat, is bijvoorbeeld kennis van de tropische hygiëne van belang, zodat de a...

2020-01-26

Acclimatiseren

het zich aanpassen aan een ander klimaat. Wanneer een mens zich in een ander klimaat gaat vestigen dan hij gewend was, kunnen allerlei stoornissen in zijn gezondheidstoestand optreden; hoe groter het verschil in klimaat, hoe ernstiger de stoornissen. Bij klimaatverandering zal ieder dus goed doen, zich eerst degelijk van de veranderde omstandigheden op de hoogte te stellen en zich hierbij aan te passen, wat betreft voeding, kleding en levenswijze. Voor hen, die naar Indië gaan, is b.v. kenn...

2018-12-29

acclimatiseren (acclimatizeren, akklimatizeren)

acclimatiseren (acclimatizeren, akklimatizeren) - acclimatise'ren (acclimatizeren, akklimatizeren) [Fr. acclimater] (acclimatiseerde, heeft en is geacclimatiseerd), — aan een ander klimaat, (fig.) aan een andere omgeving wennen.

2017-10-31

acclimatiseer

acclimatiseer - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van acclimatiseren ♢ Ik acclimatiseer 2. gebiedende wijs van acclimatiseren acclimatiseer! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van acclimatiseren acclimatiseer je?

2017-10-31

acclimatiseert

acclimatiseert - Werkwoord 1. tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van acclimatiseren ♢ Jij acclimatiseert 2. derde persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van acclimatiseren ♢ Hij acclimatiseert 3. verouderde gebiedende wijs meervoud van acclimatiseren acclimatiseert!

2017-10-31

acclimatisering

acclimatisering - Zelfstandignaamwoord 1. het acclimatiseren Woordherkomst Naamwoord van handeling van acclimatiseren met het achtervoegsel -ing

2017-10-31

acclimatisatie

acclimatisatie - Zelfstandignaamwoord 1. het acclimatiseren Woordherkomst Naamwoord van handeling van acclimatiseren met het achtervoegsel -atie Synoniemen acclimatisering Verwante begrippen aanpassing, gewenning

2017-11-14

geacclimatiseerd

geacclimatiseerd - Werkwoord 1. voltooid deelwoord van acclimatiseren

2017-10-31

acclimatiseerden

acclimatiseerden - Werkwoord 1. meervoud verleden tijd van acclimatiseren ♢Wij acclimatiseerden ♢Jullie acclimatiseerden ♢Zij acclimatiseerden

2017-10-31

acclimatiseerde

acclimatiseerde - Werkwoord 1. enkelvoud verleden tijd van acclimatiseren ♢Ik acclimatiseerde ♢Jij acclimatiseerde ♢Hij, zij, het acclimatiseerde

2017-07-14

British Open

(het & de) (sinds 1860, met uitzondering van 1871) - een van de vierjaarlijks gehouden grandslamtoernooien, de majors in golf, bestaande uit een 72 holeswedstrijd die op opeenvolgende dagen wordt gespeeld; het is een open kampioenschap waaraan zowel beroeps- als amateurgolfers kunnen deelnemen en wordt afgewerkt op een jaarlijks wisselende golflocatie in Groot-Brittannië, zoals bv. Carnoustie (2007), Royal Birkdale Golf Club (2008), Turnberry (2009) en de Old Course van St Andrews (2010), s...

2019-01-11

Socio-ideological control

Socio-ideological control is een wezenlijk onderdeel van management control en betreft alle inspanningen van het management om werknemers te overtuigen zich te conformeren aan bepaalde waarden, normen en ideeën over wat goed en belangrijk is voor de organisatie. Deze vorm van control is gericht op sociale relaties en identiteitsvorming. Het concept van socio-ideological control is geïnitieerd door Alvesson & Kärreman (2004). Hoewel de meeste organisaties bestaan uit control mechanismes di...

2017-11-14

Acclimatisatie

Acclimatisatie — ook wel acclimatatie genoemd — is het gewennen van levende wezens aan een ander klimaat dan dat van hun vaderland. Hierbij komt vooral in aanmerking het gewennen aan een anderen gemiddelden graad van warmte en vochtigheid des dampkrings, aan een anderen scheikundigen en hygrometrischen toestand van den grond, en aan eene andere levenswijze, die van dat alles het gevolg is. De geschiktheid, om zulk eene verandering zonder eenig nadeel voor de gezondheid te verduren, no...