Wat is de betekenis van acceleratie?

2019
2023-01-28
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

acceleratie

acceleratie - Zelfstandignaamwoord 1. (natuurkunde) toename van de snelheid Woordherkomst Naamwoord van handeling van accelereren met het achtervoegsel -atie Synoniemen versnelling Antoniemen vertraging Verwante begrippen snelheid

Lees verder
2009
2023-01-28
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

acceleratie

(de; -s) - toename tijdens de downswing van de snelheid van de armen, handen en de clubhead, om onderin, met de hoogst bereikte snelheid, een optimale impact te hebben, syn. versnelling.

2006
2023-01-28
Sport en beweging

Begrippenlijst Sport en beweging

Acceleratie

Versnelling.

1994
2023-01-28
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Acceleratie

(Fr. accélération] versnelling.

1993
2023-01-28
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Acceleratie

versnelling

1974
2023-01-28
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

acceleratie

(L., acceleratio = versnelling), vervroegde tandwisseling en geslachtsrijpheid, toename van de lengtegroei, tegenwoordig optredend bij vele cultuurvolkeren. Oorzaken nog omstreden.

1973
2023-01-28
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

acceleratie

acceleratie - accelera'tie [Lat. acceleratio, versnelling], v., versnelling ; het — vermogen van een auto, de capaciteit om het toerental snel te vergroten, het goed kunnen ‘optrekken’. In de macro-economie gebruikt men de term acceleratie om aan te duiden, dat een toeneming van de vraag in een bepaalde sector van de economie leidt tot een toenemin...

Lees verder
1955
2023-01-28
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Acceleratie

versnelling, bespoediging-

1950
2023-01-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Acceleratie

(<Fr.), v. (werkt.) versnelling.

1949
2023-01-28
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Acceleratie

(Lat. acceleratie = bespoediging; accelerére = bespoedigen, verhaasten; < → ad(3), + celerére = bespoedigen, verhaasten; céler = snel). Versnelling.

1949
2023-01-28
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Acceleratie

ander woord voor snelheidstoeneming; wordt gebruikt in de techniek, in de mechanica en in de cosmografie. In de techniek spreekt men vnl. van het acceleratievermogen van motorrijtuigen en bedoelt daarmede het ,,optrekken”. Het is het streven der automobielconstructeurs het acceleratievermogen zoveel mogelijk op te voeren; vooral in stadsverke...

Lees verder
1937
2023-01-28
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

acceleratie

v. versnelling.

1930
2023-01-28
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

acceleratie

(aksele'ra:si) v. (-s) vaartversnelling. acceleratievermogen o.

1916
2023-01-28
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Acceleratie

Versnelling, bespoediging.

1914
2023-01-28
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

acceleratie

acceleratie - v., versnelling, bespoediging.

1908
2023-01-28
Vivat

Schrijver op Ensie

Acceleratie

Lat., versnelling. In de werktuigkunde: versnelling van beweging per sec. In de sterrenkunde: het verschil in tijd tusschen den sterrendag en den gemiddelden zonnedag.

Lees verder
1898
2023-01-28
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Acceleratie

ACCELERATIE, v. (werkt.) toeneming van snelheid, versnelling.

1870
2023-01-28
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Acceleratie

Acceleratie of versnelde beweging is in de werktuigkunde het bedrag der verandering in den spoed, waarmede een ligchaam voortschrijdt. Zij is positief, wanneer de snelheid’ der beweging toeneemt, en negatief - dus eene vertraagde beweging - wanneer zij afneemt. Zij is te grooter naarmate binnen een bepaald tijdsbestek de snelheid sterker aanwast. B...

Lees verder
1864
2023-01-28
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

acceleratie

acceleratie - v. gmv. (werkt.) toeneming van snelheid, versnelling