Wat is de betekenis van academisch?

2020
2021-12-07
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

academisch

Het begrip academisch heeft 3 verschillende betekenissen: 1) van, aan of met betrekking tot een universiteit. van, aan of met betrekking tot een universiteit; soms ook: van, aan of met betrekking tot een universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling; universitair; wetenschappelijk; ook: als aan een universiteit; op universitair niveau; th...

Lees verder
2019
2021-12-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

academisch

academisch - Bijvoeglijk naamwoord 1. van of aan een academie Hij is academisch geschoold, want hij heeft op de universiteit gezeten. 2. voor de praktijk minder belangrijk Dat is een zo'n academisch probleem dat nooit in de praktijk voorkomt of zal voorko...

Lees verder
2018
2021-12-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

academisch

academisch - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: a-ca-de-mies 1. wat met de universiteit te maken heeft ♢ die specialist werkt in een academisch ziekenhuis 2. te theoretisch, niet echt ♢ het is maa...

Lees verder
1994
2021-12-07
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Academisch

wat in verband staat met de hogeschool. - vraagstuk, vraagstuk van louter theoretische aard, zonder direct belang voor de praktijk.

1993
2021-12-07
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Academisch

(akademisch) theoretisch

1973
2021-12-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

academisch

academisch - acade'misch (akademisch), bn. en bw: 1. behorende tot of betrekking hebbende op een hogeschool of academie; een academische graad, graad aan een universiteit verworven; academische titel, door de wet beschermde titel met betrekking tot een academische graad; academische studies, aan een academie; een proefschrift; 2. (in de kunst) scho...

Lees verder
1950
2021-12-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Academisch

bn. en bw., 1. behorende tot of betrekking hebbende op een hogeschool of academie; — een academische graad, graad aan een universiteit verworven; academische studiën, aan een academie; een academisch proefschrift; 2. (kunst) schools, niet geïnspireerd, alleen naar geijkte voorbeelden werkend: hij heeft een a...

Lees verder
1937
2021-12-07
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

academisch

bn., bw. van, aan, betreffende de academie: academisch onderwijs; academisch gevormd.

1898
2021-12-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Academisch

ACADEMISCH, bn. behoorende of betrekking hebbende tot de hoogeschool, de academie; — een academische graad, een graad aan de academie |erworven; — academische studiën, aan de academie; een academisch proefschrift; — hij heeft een academischen stijl, zeer klassiek; de zuiver academische opmerkingen over een te verwachten ver...

Lees verder