Synoniemen van Academie

2019-12-06

academie

Academie is: 1) in de renaissance, groepen van wetenschappers en kunstenaars die gezamelijk over hun werk spraken; 2) een school voor hoger onderwijs in de beeldende kunsten; in de 19e eeuw hadden deze instellingen grote invloed.

2019-12-06

Academie

Onderwijsinstelling voor beeldende kunst. De eerste werd in de 16de eeuw gesticht in Florence. Het verschijnsel verspreidde zich met de Renaissance door Europa. Doel van de academies was om kunstenaars, die tot die tijd als ambachtslieden verenigd waren in gilden, de gelegenheid te geven zich te presenteren als hoogopgeleide profes-sionals, met zowel een theoretische als technische scholing. In de loop der eeuwen groeide de academie uit tot een bolwerk van gevestigde kunst. Studenten werd geleer...

2019-12-06

Academie

Met dien naam bestempelt men in het algemeen eene inrigting, waar gelegenheid bestaat, om zich aan de beoefening van wetenschappen of schoone kunsten te wijden. De naam is afkomstig van de Academia bij Athene, eene plek gronds, naar den ouden held Academus alzoo geheeten en door Cimon van eene moerassige, ongezonde streek in een lusthof met schaduwrijke lanen herschapen. In deze buurt lag het buitenverblijf van Plato, en dagelijks wandelde deze groote Wijsgeer met zijne leerlingen in de Academia...

2019-12-06

academie

academie - Zelfstandignaamwoord 1. geleerd genootschap De Koninklijke Nederlandse Academie voor de Wetenschappen is de belangrijkste wetenschappelijke academie van Nederland. 2. (onderwijs) een universiteit of hogeschool 'ter beoefening van wetenschappen, letteren of kunst' De socialeacademie en de kunstacademie zijn scholen voor respectievelijk het maatschappelijk werk en de beeldende kunst...

2019-12-06

academie

academie - zelfstandig naamwoord uitspraak: a-ca-de-mie 1. school voor hoger onderwijs ♢ we kennen de kunstacademie en de sociale academie Zelfstandig naamwoord: a-ca-de-mie de academie de academies

2019-12-06

Academie

ACADEMIE, v. (-s, ...iën), vereeniging of genootschap ter beoefening en bevordering van wetenschap, letteren of kunst; thans vooral gezegd van eene zoodanige vereeniging, op openbaar gezag gevestigd : de Koninklijke Academie te Amsterdam. (meestal met k); Academie van Beeldende Kunsten: — hoogeschool; de Academie van Leiden; aan de academie studeeren; — instelling van hooger onderwijs ter opleiding voor één bepaalden stand enz. : de Militaire Academie te Breda; — (fig.) het academiegebo...

2019-12-06

academie

academie - Gebouwen waarin een 'academie' is gehuisvest, een geleerd genootschap voor ter bevordering van kunst, wetenschap of literatuur, etc.

2019-12-06

academie

academie - v., hoogeschool, universiteit; vereeniging van geleerden, kunstenaars, enz. ; hoogere oefenschool voor een of ander vak of kunst.

2019-12-06

Academie

Instelling om genieën tegen te werken en talentlozen vakkundig te maken.

2019-12-06

academie

v. hogere school voor een of ander vak of faculteit; hogeschool; voornaam geleerd of letterkundig genootschap; schilderschool, schermschool enz.