Wat is de betekenis van Abstracte kunst?

2022
2023-02-07
Jules Grandgagnage

Schrijver, vertaler

Abstracte kunst

Abstracte kunst is een verzamelnaam voor een aantal kunststromingen van de 20e eeuw die na 1900 verschenen. Abstracte of non-figuratieve kunst is een overkoepelende term voor elk schilderij of beeldhouwwerk dat geen herkenbare objecten of taferelen uitbeeldt. Tot het einde van de negentiende eeuw bleef de schilder- en beeldhouwkunst hoofdzakelijk r...

Lees verder
2021
2023-02-07
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Abstracte kunst

Abstracte kunst is een kunstrichting waarbij niet wordt gestreefd de realiteit weer te geven. Het tegenovergestelde van abstracte kunst is figuratieve kunst. Bij abstracte kunst zijn vormen, lijnen en (primaire) kleuren belangrijker dan in andere kunstrichtingen. Een abstract kunstwerk is niet gebaseerd op de werkelijkheid en bestaat vaak uit een s...

Lees verder
2009
2023-02-07
Literatuur

Geschreven door J.A. Dautzenberg

abstracte kunst

Ook: non-figuratieve kunst. Schilderijen of beeldhouwwerken die niet meer iets uitbeelden maar slechts naar zichzelf verwijzen. Elke herkenbaarheid is verdwenen en het kunstwerk bestaat alleen nog uit vormen en kleuren; het is een ‘ding’ geworden dat geen andere betekenis heeft dan zichzelf. In de literatuur kan het begrip gebruikt worden voor genr...

Lees verder
2004
2023-02-07
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Abstracte kunst

Ook: non-figuratieve kunst. Kunst die niet verwijst naar de waarneembare werkelijkheid, maar naar een gevoel of idee.

1981
2023-02-07
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Abstracte kunst

een moderne richting in de schilder- en beeldhouwkunst. Expressionisme en kubisme doen reeds op verregaande wijze afstand van de natuurgetrouwe weergave der dingen; de abstracte kunst maakt zich echter helemaal van de concrete werkelijkheid los. Zowel door een ritmisch spel van lijnen en vlakken en van - meestal geometrische vormen al...

Lees verder
1976
2023-02-07
Gerben Abma

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland (1976)

ABSTRACTE KUNST

Kunst, waarbij de voorstelling is losgemaakt van de concrete, zichtbare werkelijkheid. Oorsprong: begin twintigste eeuw. De naam is niet eenduidig, daarom wordt door kunstkenners vaak de naam non-figuratieve of nonobjectieve kunst verkozen. In Friesland kreeg deze stroming tot W.O. II weinig aanhang. Daarna ontstond een opbloei, mede doordat vele...

Lees verder
1973
2023-02-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

abstracte kunst

abstracte kunst, een stroming in de beeldende kunst, ontstaan in de schilderkunst omstreeks 1910, die weinig of geen relatie heeft met natuurlijke verschijningsvormen, maar zich uitdrukt in vormen, vlakken, lijnen en kleuren, waarvoor in de zichtbare werkelijkheid geen voorbeeld is gegeven. De voorstelling wordt geheel gecreëerd door de kunstenaar,...

Lees verder
1959
2023-02-07
Kunstgeschiedenis

Uitgave 1959 Amsterdam Boek

Abstracte kunst

Kunst die bewust afstand doet van de vormenwereld en het herkenbaar voorwerpelijke, ten gunste van volkomen abstracte middelen van lijnen, vlakken en kleuren. Andere benamingen voor dit moeilijk te omschrijven begrip zijn ’absolute kunst’ en ’nonfiguratieve kunst’. Verwant aan deze kunst is het werk van Kandinsky,Feininger e...

Lees verder
1949
2023-02-07
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Abstracte kunst

(formele, absolute k.), de esthetische uitdrukking van de menselijke geest enkel in vormen, welke de behoefte aan rhythme en harmonie bevredigen, met verwaarlozing van voorstellingsinhoud. Tegenst.: representatieve kunst (deze bootst veeleer de natuur na). Muziek, dans zijn meer A.-e k.-en; ook beeldende k. kan zich uiten in vormen en kleuren zonde...

Lees verder
1947
2023-02-07
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Abstracte kunst

of formele kunst, is de aesthetische uitdrukking van de menselijke geest enkel in vormen, welke de behoefte aan rhythme en harmonie bevredigen, met totale of gedeeltelijke verwaarlozing van de voorstellingsinhoud. Tegenover de abstracte kunst stelt men de representatieve kunst, welke min of meer vast omlijnde voorstellingsinhouden in vormen uitdruk...

Lees verder