Wat is de betekenis van absoluut?

2022
2022-09-28
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

absoluut

(1999) (jeugd) als stopwoord zonder echte betekenis. • Absoluut! Stopwoord. Mag tegenwoordig aan het einde van elke zin. (De Morgen, 24/02/1999)

Lees verder
2020
2022-09-28
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

absoluut

Het begrip absoluut heeft 7 verschillende betekenissen: 1) niet betrekkelijk. niet betrekkelijk; van geen samenhang afhankelijk. 2) volstrekt. het genoemde ten volle of onvoorwaardelijk zijnd; volkomen; volstrekt; helemaal. 3) beslist. in elk geval; beslist; per se; stellig. 4) onbeperkt. met geen anderen gedeeld, aan...

Lees verder
2019
2022-09-28
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

absoluut

absoluut - Bijvoeglijk naamwoord 1. niet beschouwd in betrekking tot iets soortgelijks De absolute bevolking was laag. 2. volledig, volkomen De aanwezige alcohol was absoluut helemaal verdampt. 3. beslist, zeker Er i...

Lees verder
2018
2022-09-28
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

absoluut

absoluut - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ab-so-luut 1. door niets of niemand beperkt of gehinderd ♢ de president van dat land heeft het absolute gezag 1. een absolute vorst [niet gebonden aan we...

Lees verder
1994
2022-09-28
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Absoluut

afk. abs. [Lat. absolutus = lett.: losgemaakt] volstrekt in zichzelf, onbeperkt, volmaakt (God is het absolute Zijn); onafhankelijk (- monarch); zonder hulpmiddelen nodig te hebben (- gehoor); zonder betrekkingen (absolute film, iets-genomen); zonder beperkingen of voorwaarden (het is - waa...

Lees verder
1993
2022-09-28
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Absoluut

volkomen; onvermengd

1992
2022-09-28
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Absoluut

Zie idealisme.

1973
2022-09-28
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

absoluut

absoluut' [Lat. absolvere, losmaken, dus: onafhankelijk], bn. en bw., 1. volstrekt, niet betrekkelijk: absolute onzijdigheid; de absolute waarde van een getal; absoluut gehoor; absolute eenheden, fysische eenheden waarvan de waarde voor alle plaatsen op het aardoppervlak constant is; zie absolute temperatuur, gerekend vanaf het absolute nulpunt der...

Lees verder
1955
2022-09-28
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Absoluut

volstrekt, onvoorwaardelijk, onbeperkt; — absolute meerderheid van stemmen: meer dan de helft der uitgebrachte stemmen.

1952
2022-09-28
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Absoluut

adj. & adv., abs(o)lút; (adv.) abslút, perfoarst.

1950
2022-09-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Absoluut

(<Lat.), bn. en bw., 1. volstrekt, niet betrekkelijk: absolute onzijdigheid; de absolute waarde van een getal’,de absolute ruimte, waarin alleen de aether is; — absolute temperatuur, gerekend vanaf het absolute nulpunt der temperatuur, waarbij de kinetische energie der gassen gelijk nul wor...

Lees verder
1949
2022-09-28
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Absoluut

(Lat. absolútm = losgemaakt; absólvere = losmaken; < → ab-, + sólvere = losmaken). Op zichzelf beschouwd, zonder betrekking tot iets anders, tot een referentiesysteem; zonder vreemde bijmengsels; b.v. absolute beweging, plaats, tijd; absolute eenheden; absolute alkohol.

1949
2022-09-28
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Absoluut

wat bepaald wordt door zichzelf, zomin mogelijk door relaties tot iets anders. (Metafys.): A .-te, de oergrond van al het zijnde. (Toepass.): A. alcohol, watervrije a., A. eenheden, theoretische e. gebaseerd op het cgs-stelsel; A. muziek, los van andere kunsten of voorstellingen, dus geen lied, ballet, opera- of programma-muziek.

1948
2022-09-28
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

absoluut

volstrekt, onbeperkt, volmaakt; op zichzelf; onbepaald; onvoorwaardelijk, stellig; ~ gehoor, vermogen om zonder hulp der stemvork of iets dergelijks een toon juist te kunnen aanwijzen in de toonladder of wel omgekeerd om elke noot van de toonladder zonder muzikale hulp te kunnen treffen met de stem.

1947
2022-09-28
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Absoluut

eigenlijk: „losgemaakt”, noemt men wat door zichzelf en zo min mogelijk door relaties tot iets anders wordt bepaald. Met het Absolute duidt men in de metaphysica de oergrond van al het zijnde aan, die van niets buiten zichzelf meer afhankelijk is. Absolute alcohol is de volstrekt watervrije alcohol, welke uit spiritus (waterhoudende a...

Lees verder
1939
2022-09-28
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Absoluut

(< Lat. absolutus, part. perf. van absolvere = losmaken). Math. 1) Volstrekt. Vb. De absolute waarde (ook genoemd modulus) van een complex getal; men ziet hierbij af, maakt zich los, van de richting van den voerstraal naar het beeldpunt en beschouwt hiervan alleen de grootte. 2) Fundamenteel (dat, waarvan iets anders afhangt). Vb. Het absolute v...

Lees verder
1937
2022-09-28
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

absoluut

bn., bw. (Fr.)[Lat. absolutus]: volstrekt, volkomen; onvoorwaardelijk, onbepaald): absolute stilte; absoluut niet(s); absolute neutraliteit; absoluut onvermijdelijk; muz. absolute muziek, zie programmamuziek.

1932
2022-09-28
Muziek

Muziek lexicon

Absoluut

1) Absolute muziek. Die muziek, waarbij geen tekstwoorden of omschrijvende verklaringen zijn gevoegd. Tegenstelling: Programmamuziek, beschrijvende muziek of muziek met tekst.2) Absoluut gehoor. Herkennen van de juiste toonhoogte, zonder vergelijking met andere tonen. Tegenstelling: relatief gehoor.

Lees verder
1930
2022-09-28
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

absoluut

(apso'lu:t) bn. en bw. (...luter, -st; meer -, meest -) [Lat. absolutus)] 1. volstrekt, onvoorwaardelijk: ...lute afzondering; ...lute → temperatuur; onmogelijk. → meerderheid. Tgst. relatief. 2. onbeperkt: absolute regeringsvorm. Tgst. konstitutioneel. 3. met een inhoud die niet in abstrakte termen te omschrijven is: ...lute muzie...

Lees verder
1929
2022-09-28
Geneeskundige Encyclopaedie 1929

Dr. Ch. Bles

Absoluut

vrij van bijmenging, b.v. absolute alcohol (watervrij).