Wat is de betekenis van Abnormale kiemplanten?

1954
2023-03-20
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Abnormale kiemplanten

Een a. k. is een kiemplant, waarvan niet verwacht kan worden, dal zij in staat is zich tot volwassen plant te ontwikkelen. Tot a. k. worden gerekend: (1) Alle kiemplanten, die aan het einde van de kiemproef zo weinig ontwikkeld zijn. dat slechts een openbreken van de zaadhuid, gepaard gaande met een zwelling van het zaad zichtbaar is, doch nog ge...

Lees verder