2020-04-06

Abbé

Wanneer men schilderingen leest van het verkeer in de aanzienlijke kringen te Parijs onder de heerschappij der laatste Bourbons, dan ontmoet men daarin gewoonlijk een abbé — een man met dien kloosterachtigen titel en met een zwart of violetkleurig gewaad, die zich met weinig anders dan met de dingen der wereld schijnt bezig te houden. De maatschappelijke toestand van zulk een abbé komt velen raadselachtig voor; wij zullen er eene oplossing van geven. Men had in die dagen vooral vele jonge...

2020-04-06

Abbe

Zie Abe.

2020-04-06

Abbe

Abbe, Ernst, Duits sterrenkundige en natuurkundige, *23.1.1840 Eisenach, †14.1.1905 Jena. In 1870 hoogleraar te Jena, 1878 directeur van de sterrenwacht aldaar. Sinds 1875 deelgenoot in de firma Zeiss na reeds gedurende enkele jaren zijn medewerking daaraan te hebben verleend; grondlegger van de Carl Zeiss-stichting voor wetenschappelijke en maatschappelijke doeleinden. Zijn levenswerk was de verbetering van de microscoop op theoretische grondslag (sinusvoorwaarde, olie-immersie). Zeer bekend is...

2020-04-06

Abbé

C l e v e l a n d, Amer. meteoroloog, bewerkte dynamische meteorologie. * 1838, ♱ 1916. W e r k e n: The mecanics of the carth’s atmosphere (3 dln. Washington 1877/93, 1910)

2020-04-06

Abbe

Abbe - 1) Cleveland, Amerik. astronoom en meteoroloog, geb. 1838, sedert 1870 werkzaam in het meteorolog. bureau der Ver. Staten; redigeert „Bulletin of the Mount Weather Observatory” en „U. S. Monthly Weather Review”, schreef: Treatise on meteorological Apparatus Methods (Wash 1888); Altitude of the Aurra, Relations of Climates and Crops, Objects of a State Weather Service, Mechanics of the Atmosphere 1891; bewerkte het onderdeel meteorologie in de Encyclopaedia Brittannica en publiceerde verde...

2020-04-06

Abbé

ABBÉ, m. (-s), (Fr.) wereldlijk geestelijke in Frankrijk.

2020-04-06

abbé

abbé - m., abt, in Frankrijk ook: een wereldlijk geestelijke, die geen abdij heeft.

2020-04-06

abbé

(Fr.) m. vóór de Franse revolutie titel van hen, die in de godgeleerdheid gestudeerd hadden; tegenwoordig: pastoor, priester van lagere rang.