2019-11-22

Aarlanderveen

Om droge voeten te houden bedachten de bewoners van de Lage Landen door de eeuwen heen allerlei ingenieuze methoden om het water te beheersen en polders droog te malen en droog te houden. Een voorbeeld daarvan is de Molenviergang: vier molens op een rij, die trapsgewijs het water vanuit de polder bijna vijf meter omhoog brengen naar de Oude Rijn. De molenviergang is uniek in de wereld. Langs de vier molens loopt een bijzondere wandelroute.

2019-11-22

Aarlanderveen

Aarlanderveen, Ned. dorp in de gem. Alphen aan den Rijn.

2019-11-22

Aarlanderveen

Aarlanderveen - gem. in Z.-Holland (arrond. ’s-Gravenhage, kanton Alphen), langs den Rijn en doorsneden door de Aarlanderveensche vaart, bevat het dorp A. en de verspreid gelegen Aarlanderveensche Rijnbuurt; het aantal inw. bedraagt ± 3960, waarvan 21% R.-Kath. Het dorp A. is in de lengte gebouwd en ongeveer 1 uur lang; het ligt ongeveer 3 uur van Leiden.