2019-11-22

aardrijk

aardrijk - Zelfstandignaamwoord 1. de aarde met alles wat zij bevat 2. het mensdom Woordherkomst samenstelling van aard en rijk Verwante begrippen aarde, bodem, grond, land, wereld

2019-11-22

Aardrijk

AARDRIJK, o. het rijk der aarde, de aarde met alles wat zij bevat; de aardbodem; — (fig.) het menschdom.

2019-11-22

aardrijk

aardrijk - aard'rijk, o., 1. het rijk der aarde, de aarde met alles wat zij bevat; de aardbodem; 2. (fig.) het mensdom, aardrijkskunde, v., wetenschap die zich de kennis van de aarde ten doel stelt, m.n. van haar natuurlijke gesteldheid, haar oppervlakte, bewoning en voortbrengselen; de term aardrijkskunde wordt tegenwoordig vrijwel alleen in het onderwijs gebruikt. geografie.

2019-11-22

Aardrijk

zie Aarde.

2019-11-22

aardrijk

o. (de aarde met alles, wat er op of in is; aardbodem; fig. mensdom).