Wat is de betekenis van Aardhaling?

1982
2022-05-21
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

AARDHALING

Het afsteken en weghalen van grond en zoden voor of achter de (zee)dijken ten behoeve van dijkonderhoud en dijkherstel. Ook voor de aanleg van nieuwe dijken werd aarde gehaald uit de nabij gelegen landen. Het recht van aardhaling hield oudtijds in, dat voor het dijkonderhoud de onderhoudsplichtigenvan dijkvakken (→ hevene) aardspecie ‘te...

Lees verder
1973
2022-05-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

aardhaling

aardhaling - aard'haling, v. (-en), het weghalen van aarde en zoden uit andermans grond om een dijk te herstellen. In Nederland is het recht daartoe een op die grond drukkende last en kan berusten op overeenkomst; op onteigening (artt. 65-67 Onteigeningswet) en op gewoonte of verordening. In België berust een en ander op aloud gebruik en beperkt h...

Lees verder
1954
2022-05-21
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Aardhaling

Het graven en wegvoeren van specie uit enig perceel; inzonderheid het recht om dit te doen ook tegen de wil van de eigenaar. Dit recht komt veelal toe aan de besturen van waterschappen die met dijk zorg zijn belast, ten behoeve van dijkaanleg of dijkherstel. Dit recht is dan in de waterschapsreglementen en -verordeningen (-keuren) nader geregeld ;...

Lees verder
1950
2022-05-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Aardhaling

v. (-en), (dijkb.) het weghalen van aarde en zoden uit eens anders grond ter herstelling van de dijk; recht van aardhaling.

1949
2022-05-21
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Aardhaling

recht van dijkplichtigen en waterschapsbesturen om aarde en zoden van andermans land te halen voor dijkherstel.

1916
2022-05-21
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Aardhaling

Aardhaling - Het weghalen van aarde uit andermans grond ter herstelling van een dijk. Het recht op a. kan berusten op overeenkomst, op onteigening (geregeld in artt. 65—67 Onteig. wet) en op gewoonte of verordening. De laatste gevallen kunnen echter ook als reeds onder onteigening vallende worden opgevat. Het voorschrift der Grw. (art. 151) en van...

Lees verder
1898
2022-05-21
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Aardhaling

AARDHALING, v. (-en), (dijkb.) het weghalen van aarde uit eens anders grond ter herstelling van den dijk.

Gerelateerde zoekopdrachten