Wat is de betekenis van AARDAPPEL FOOI?

1985
2021-06-18
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

AARDAPPEL FOOI

werd ingevoerd bij het rooien van de aardappelvelden, voor het eerst rond 1760 toen de aardappel volksvoedsel werd; het gebruik, bestaande uit een groots festijn, werd tot circa 1860 gehandhaafd.