Wat is de betekenis van Aanwijzing (bestuurlijk)?

2023-12-06
Vastgoedmanagement

Willem G. Keeris (2018-2019)

Aanwijzing (bestuurlijk)

Aanwijzing is een ambtelijk gehanteerd begrip, waaronder verstaan wordt de te verlenen, c.q. verleende, opdracht aan een provincie, of gemeente, ten einde een streekplan, of een bestemmingsplan, te herzien, dan wel nader vast te stellen. Zie ook: aanschrijving en uitnodiging. De bevoegdheid van het hogere gezag in dit kader wordt de ‘aa...