Synoniemen van Aanvullen

2019-10-23

Aanvullen

Het aanvullen van een bouwput met grond.

2019-10-23

aanvullen

aanvullen, aflossen in het pandjeshuis: Ik wou van de week wel overslaan met de huur ... ik moet m’n gouën slotje anvullen.

2019-10-23

aanvullen

Aanvullen - (vulde aan, heeft aangevuld), (nagenoeg volle kisten, bakken, flesschen) geheel vol maken; voltallig, volledig maken: het bestuur moet met twee leden aangevuld worden; het ontbrekende bijvoegen; - iemands woorden aanvullen, hem in de reden vallen en bijvoegen wat er aan ontbreekt of wat men hem in den mond wenscht te leggen; dicht maken met aarde (gaten in een weg, achter metselwerk enz.) AANVULLING, v. (-en), het aanvullen, het toegevoegde gedeelte.

2019-10-23

aanvullen

aanvullen - regelmatig werkwoord uitspraak: aan-vul-len 1. iets erbij doen ♢ ik heb zijn zakgeld wat aangevuld, zodat hij op vakantie kan 1. die twee vullen elkaar aan [wat de een niet heeft, dat heeft de ander] Regelmatig werkwoord: aan-vul-len ik vul aan (... ik aanvul)

2019-10-23

aanvullen

aanvullen - Werkwoord 1. het ontbrekende bijvoegen Iedere dag moest de supermakt zijn voorraden weer aanvullen. 2. samen een compleet geheel maken De mooie das vulde het mooie pak aan. De norse man werd gelukkig goed aangevuld door zijn veel vriendelijkere vrouw. Woordherkomst samenstelling van aan(voorzetsel) en vullen(werk...

2019-10-23

aanvullen

aanvullen - (vulde aan, heeft aangevuld), 1. (gedeeltelijk gevulde kisten, bakken, flessen e.d.) geheel vol maken; 2. voltallig, volledig maken: het bestuur moet met twee leden aangevuld worden; het ontbrekende bijvoegen; iemands woorden -, bijvoegen wat eraan ontbreekt of wat men hem in de mond wenst te leggen.

2019-10-23

Aanvullen

Aanvullen - volmaken, opvullen, b.v. van kuilen, niet meer gebezigde ondergrondsche gangen, enz. die met aarde, zand of puin worden dichtgegooid: ook het opstoppen van eene springlading in den mijnbouw; — het ontbrekende bijvullen, een leemte wegnemen; aanvullend of regelend recht: rechtsregelen, welke slechts gelden voor zoover door de betrokken personen niet eene andere regeling is getroffen, zulks in tegenstelling met dwingend recht. Aanvullende eed, zie EED.

2019-10-23

aanvullen

vulde —, h. -gevuld (geheel vullen', het ontbrekende bijvoegen', voltallig maken): de voorraad een regiment -; elkaar —; een leemte —; het bestuur —.