Synoniemen van aanvoeren

2019-11-16

aanvoeren

Aanvoeren - (voerde aan, heeft aangevoerd), (van personen) ze voeren of geleiden naar de plaats van bestemming, inzonderheid krijgslieden, ten strijde voeren; het bevel voeren over; aanbrengen door eenig vervoermiddel: hout, steenen, levensmiddelen aanvoeren; (dicht.) de wind steekt op en voert de stormen aan; (fig.) bijbrengen, ter staving van hetgeen beweerd wordt: bewijzen, tegenwerpingen, argumenten aanvoeren; aanhalen (ook van personen enz....

2019-11-16

aanvoeren

aanvoeren - (voerde aan, heeft aangevoerd), 1. (van personen) ze voeren of geleiden naar de plaats van bestemming, m.n. soldaten naar het front voeren; het bevel voeren over; als leider optreden; 2. (van zaken) aanbrengen door enig vervoermiddel of door een leiding: hout, stenen, levensmiddelen de olie wordt door buizen aangevoerd; 3. (fig.) bijbrengen, ter staving van hetgeen beweerd wordt: bewijzen, tegenwerpingen, argumenten —; (indirect ook van personen): hij voerde de heer A. als voorbeel...

2019-11-16

aanvoeren

aanvoeren - Werkwoord 1. bevel voeren over, leiden Na enkele grote overwinningen kreeg hij een groot leger om aan te voeren. 2. aanbrengen, naartoe transporteren Zij voeren graan aan nu de oogst verloren is gegaan. 3. bijbrengen als bewijs De verdediging wil ook nog iets aanvoeren. aanvoeren - Werkwoord 1. (in e...

2019-11-16

aanvoeren

aanvoeren - regelmatig werkwoord uitspraak: aan-voe-ren 1. aangeven wat er moet gebeuren ♢ hij heeft het team goed aangevoerd 2. met een vervoermiddel ergens naar toe brengen ♢ de firma Bozo heeft het hout aangevoerd 3. het als argument naar voren brengen ♢ hij voerde zi...

2019-11-16

Aanvoeren

zie Bijbrengen. zie Aanbrengen

2019-11-16

aanvoeren

voerde -, h. -gevoerd (1 geleiden inz. als bevelhebber; bevel voeren over; 2 met een vervoermiddel aanbrengen; 3 bijbrengen als bewijs, tot staving): 1 een roverbende -; de troepen -; 2 hout, steen, kalk -; 3 iets als bewijs -; argumenten tegen; iets te zijner verontschuldiging -; -voering, v. (het aanvoeren in bet. 1,2,3; dikwijls met onder): onder van een generaal, bevel.