Synoniemen van aanval

2019-10-20

aanval

Het aanvallen.

2019-10-20

Aanval

Aanval - 'in de aanval gaan': demarreren. Jef Somers was vroeg in de aanval gegaan. - Ron Couwenhoven, Wielerklassiekers (1990) ​

2019-10-20

aanval

aanval - Zelfstandignaamwoord 1. een poging de tegenpartij geweld aan te doen of van zijn positie te beroven en daarbij de eigen positie te verbeteren De man werd blind na de aanval door een wild dier. De aanval is soms de beste verdediging 2. (medisch) plotselinge, vaak kortstondige, aandoening bijv. een griepaanval, hartaanval etc. Tijdens het slaapverwekk...

2019-10-20

aanval

aanval - zelfstandig naamwoord uitspraak: aan-val 1. een poging om door woorden of geweld van iemand te winnen ♢ hij deed een aanval op stellingen van de vijand 1. aanval is de beste verdediging [je kunt beter zelf aanvallen dan afwachten] 2. kortdurende heftige verschijnselen van een ziekte

2019-10-20

Aanval

Ander woord voor insult, ook wel toeval genoemd, een abnormale ontlading van zenuwcellen (neuronen) in de hersenen ten gevolge van epilepsie; kan ook een niet-epileptische oorzaak hebben.

2019-10-20

aanval

Aanval - m. (-len), het aanvallen, wijze van oorlogvoeren in een aanvallende krijg: (fig.) bestrijding in een geschrift; krachtige poging om iem. tot andere gedachten te brengen, om hem tot iets over te halen: een aanval op het hart van een meisje wagen. met aandrang om hare hand vragen: - een aanval op iemands beurs doen. een beroep op zijne mildheid om geld van hem te verkrijgen, plotselinge, meestal kortstondige, aandoening van eene lichamelijke of geestelijke ziekte, of van gem...

2019-10-20

Aanval

Aanval - (krijgskunde), in ’t algemeen die handeling van eene krijgsmacht, welke, door een voorwaarts gaan in de richting van den tegenstander, beoogt dezen op te zoeken en den strijd met hem te aanvaarden; in tegenstelling dus met de verdediging, waarbij men den vijand op de daarvoor meest gunstige plaats afwacht. Al naarmate de voor den a. benoodigde handelingen en bewegingen buiten dan op het gevechtsveld worden uitgevoerd, spreekt men van een strategischen of van een tactischen a. Indien b...

2019-10-20

aanval

m. -vallen (het aangrijpen): (mil.) een af wachten, afweren, afslaan; een van beroerte; een van koorts, van woede, plotselinge, kortstondige aandoening.