Wat is de betekenis van Aantrekking?

2024-07-21
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

aantrekking

aantrekking - Zelfstandignaamwoord 1. (natuurkunde) het elkaar aantrekken van massa, de kracht die dingen met massa naar elkaar laat bewegen Woordherkomst Naamwoord van handeling van aantrekken met het achtervoegsel -ing. Verwante begrippen aantrekken, zwaartekracht

2024-07-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Aantrekking

v., werking van aantrekken, inz. 1. de werking der kracht waardoor alle lichamen elkander trachten te naderen; — magnetische, electrische aantrekking : tengevolge der magneetkracht, der electriciteit; aantrekking der magneetnaald (van het kompas is minder juist), neiging ener vrij draaiende magneetnaald, zich naar het mag...

2024-07-21
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Aantrekking

(natuurk.) (1): twee lichamen blijken elkaar aan te trekken met een kracht die evenredig is met het product van beider massa’s en omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand (Newton). De kracht blijkt bij laboratoriumproeven zeer gering te zijn (2 Cavendish) maar wat betreft de hemellichamen is ze van verstrekkende betekenis, daar ze...

2024-07-21
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Aantrekking

algemene (gravitatio universalis), is de werking, die alle lichamen op elkaar uitoefenen, zodat zij elkander trachten te naderen. De aantrekkende kracht, die twee stofdeeltjes op elkaar uitoefenen, is evenredig met de hoeveelheid stof (massa) dier deeltjes en omgekeerd evenredig met het kwadraat hunner afstanden en gericht volgens de verbindingslij...

2024-07-21
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Aantrekking

de neiging van lichamen om elkaar te naderen (→ zwaartekracht, → magneet).

2024-07-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Aantrekking

electrostatische, zie Electrostatica.

2024-07-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

aantrekking

('a:n) v. (-en) I. 1. Algm. het aantrekken (I 3). 2. Inz. a. Natk. het aantrekken der stoffelijke lichamen onderling, b.Scheik. verwantschap. II. het aantrekken (15): er ging een van hem uit.

Wil je toegang tot alle 15 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-21
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Aantrekking

Gewoonlijk spreekt men van „aantrekkingskracht” maar de term aantrekking is juister. De aantrekking is de werking der algemene natuurkracht, waardoor alle lichamen elkander trachten te naderen. De magnetische aantrekking is de aantrekking, die het magnetische Noorden uitoefent op een vrij draaiende magneetnaald, zodat deze altijd ongeve...