Wat is de betekenis van (aantal) vrijheidsgraden / degrees of freedom (df)?

2016
2021-05-13
Cijfers spreken

Cijfers spreken

(aantal) vrijheidsgraden / degrees of freedom (df)

Indicatie voor de omvang van steekproef of tabellen die wordt gebruikt wanneer de kritieke waarde van een toetsingsgrootheid van die omvang afhankelijk is; wordt op uiteenlopende manieren bepaald voor Χ2-toets, t-toets en ter bepaling van de significantie van r.