Wat is de betekenis van Aanstoot geven?

2024-04-25
De Tale Kanaäns woordenboek

J. van Delden (1982)

aanstoot geven

ergernis verwekken.

2024-04-25
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Aanstoot geven

ergernis verwekken. Het znw. aanstoot komt in de bijbel voor met de bet.: het voorwerp waaraan men zich stoot, waarover men kan struikelen, een struikelblok, b.v. Levit. 19:14 „Gy en sult ... voor het aengesicht des blinden geenen aenstoot setten”. Vervolgens betekent het dat wat iemand licht doet vallen (op zedelijk gebied), de aanleid...

2024-04-25
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

Aanstoot geven

Het znw. aanstoot komt in den bijbel voor in den zin van het voorwerp, waaraan men zich stoot, waarover men kan struikelen, een struikelblok, bijv. Levit. 19, 14: ‘Gy en sult voor het aengesicht des blinden geenen aenstoot setten’. Vervolgens beteekent het datgene, dat iemand licht doet vallen (op zedelijk gebied), de aanl...

2024-04-25
Levende taal verklarend woordenboek

T. Pluim (1921)

Aanstoot geven

Aan den Bijbel ontleend, waarin aanstoot de letterlijke beteekenis heeft van: voorwerp, waaraan men zich stoot, struikelblok: „Gij zult voor het oog des blinden geen aanstoot zetten.” (Lev. 19: 14.) Zoo werd het overdrachtelijk: aanleiding geven, dat iemand zich aan iets stoot, ergert, dat zijn zedelijk of godsdienstig gevoel beleedigd,...

2024-04-25
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

Aanstoot geven

ergernis verwekken. Het znw. aanstoot komt in de bijbel voor met de bet.: het voorwerp waaraan men zich stoot, waarover men kan struikelen, een struikelblok, b.v. Levit. 19:14 „Gy en sult ... voor het aengesicht des blinden geenen aenstoot setten”. Vervolgens betekent het dat wat iemand licht doet vallen (op zedelijk gebied), de aanleid...