Wat is de betekenis van Aanstonds—aldra—binnenkort—dadelijk—dra—eerlang—gauw—haast—in een ommezien—onmiddellijk—onverwijld—oogenblikkelijk—ras—spoedig—straks—terstond—vlug—weldra—welhaast—zóó—op staanden voet?

2024-05-20
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Aanstonds—aldra—binnenkort—dadelijk—dra—eerlang—gauw—haast—in een ommezien—onmiddellijk—onverwijld—oogenblikkelijk—ras—spoedig—straks—terstond—vlug—weldra—welhaast—zóó—op staanden voet

Al deze woorden geven te kennen, dat eene of andere gebeurtenis van een gegeven tijdpunt óf door nagenoeg geen, óf slechts door een betrekkelijk kort tijdsverloop gescheiden is. Aanstonds, dadelijk, straks, terstond, zóó, onmiddellijk, onverwijld, oogenblikkelijk, op staanden voet duiden het kortste tijdsverloop aan, en...