Wat is de betekenis van Aanstonds—aldra—binnenkort—dadelijk—dra—eerlang—gauw—haast—in een ommezien—onmiddellijk—onverwijld—oogenblikkelijk—ras—spoedig—straks—terstond—vlug—weldra—welhaast—zóó—op staanden voet?

1898
2022-01-22
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Aanstonds—aldra—binnenkort—dadelijk—dra—eerlang—gauw—haast—in een ommezien—onmiddellijk—onverwijld—oogenblikkelijk—ras—spoedig—straks—terstond—vlug—weldra—welhaast—zóó—op staanden voet

Al deze woorden geven te kennen, dat eene of andere gebeurtenis van een gegeven tijdpunt óf door nagenoeg geen, óf slechts door een betrekkelijk kort tijdsverloop gescheiden is. Aanstonds, dadelijk, straks, terstond, zóó, onmiddellijk, onverwijld, oogenblikkelijk, op staanden voet duiden het kortste tijdsverloop aan, en...

Lees verder