Wat is de betekenis van Aanspraak—toespraak—rede—redevoering?

2023-12-09
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Aanspraak—toespraak—rede—redevoering

Rede en redevoering verschillen alleen in zoover, dat de laatste eene meer plechtige wijze van openbare behandeling van een of ander gewichtig onderwerp aan¬duidt dan de eerste, meestal worden zij in het dagelijksch leven door elkaar gebruikt. Onder rede wordt ook het gewone gesprek verstaan: Iemand in de rede vallen. Aanspraak is zoowel het ri...