Wat is de betekenis van Aanspraak maken op — betwisten — toekennen (zich)?

2024-07-20
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Aanspraak maken op — betwisten — toekennen (zich)

Het bezit of genot eener zaak voor zich verlangen. Bij zich toekennen geeft men te kennen dat iets aan den persoon zelf en aan geen ander toekomt. Aanspraak maken en betwisten veronderstellen dat de zaak niet in het bezit is van den persoon, die de aanspraak maakt of die betwist. Aanspraak maken is het laten gelden van eischen, hetzij gegrond of on...