Wat is de betekenis van Aanspraak hebben op iets?

1925
2020-12-02
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Aanspraak hebben op iets

d.i. het recht hebben om het bezit of genot van iets in rechten te vorderen. Voorheen gold aensprake voor hetaanspreken in rechten, de gerechtelijke eisch. Nog in dede 17 eeuw bezigde men aensprake en antwoord voor hetgeen nu eisch en antwoord (of verweer) heet. Thans echter wordt aanspraak, als rech...

Lees verder