Wat is de betekenis van Aanrichten — veroorzaken — teweegbrengen — stichten?

2024-07-19
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Aanrichten — veroorzaken — teweegbrengen — stichten

Veroorzaken drukt het algemeene begrip uit. Aanrichten en teweegbrengen veronderstellen het veroorzaken of doen ontstaan van eene handeling of een toestand, zonder dat er een voorbedacht plan is gemaakt. Bij berokkenen (zie aldaar) wordt aan bepaald opzet om kwaad te stichten gedacht. Schade veroorzaken. Het krijgsvolk tot muiterij overgeslagen, ri...