Wat is de betekenis van Aanminnig—aantrekkelijk—aanvallig—aardig—bekoorlijk—beminnelijk—bevallig—Innemend—lief—liefelijk—lieftallig—snoeperig?

1898
2022-01-27
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Aanminnig—aantrekkelijk—aanvallig—aardig—bekoorlijk—beminnelijk—bevallig—Innemend—lief—liefelijk—lieftallig—snoeperig

Alle drukken uit, dat door de hoedanigheid van een persoon of zaak een aangename indruk wordt gemaakt, welgevalligheid wordt opgewekt. Lief is meer algemeen. Aanminnig is wat liefde wekt; het wijst vooral op datgene van het uiterlijk, waardoor zich het innerlijke openbaart. Een aanminnig gelaat. Aanminnige oogen. Aan¬vallig is dat, wat door lie...

Lees verder