Wat is de betekenis van Aanmerkelijk — aanzienlijk— merkwaardig—opmerkelijk?

2023-05-30
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Aanmerkelijk — aanzienlijk— merkwaardig—opmerkelijk

Hetgeen onzen geest treft of verdient te treffen. Opmerkelijk is datgene wat om de eene of andere reden bijzondere aandacht verdient, ’t Is opmerkelijk, hoe zacht de winters tegenwoordig zijn. Het is opmerkelijk, hoevele ziekten door bacteriën ontstaan. Merkwaardig wordt meer ten opzichte der hoe¬danigheid van de zaak gebezigd; aanme...

Lees verder