Wat is de betekenis van Aanmerkelijk — aanzienlijk— merkwaardig—opmerkelijk?

1898
2021-04-14
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Aanmerkelijk — aanzienlijk— merkwaardig—opmerkelijk

Hetgeen onzen geest treft of verdient te treffen. Opmerkelijk is datgene wat om de eene of andere reden bijzondere aandacht verdient, ’t Is opmerkelijk, hoe zacht de winters tegenwoordig zijn. Het is opmerkelijk, hoevele ziekten door bacteriën ontstaan. Merkwaardig wordt meer ten opzichte der hoe¬danigheid van de zaak gebezigd; aanme...

Lees verder