Synoniemen van Aanmaning

aansporing, herinnering, uitdaging, betalingsherinnering, heugenis, oproep, roep, uitnodiging, geheugenis, herrinnering
2019-08-23

Aanmaning

Een aanmaning is een brief waarin verzocht wordt een niet betaalde factuur te voldoen. Sommige aanmaningen worden door incassobureaus en deurwaarders geschreven. De eerste aanmaning die iemand ontvangt, is meestal een vriendelijke brief waarin verzocht wordt de openstaande rekening te voldoen. Wanneer betaling uit blijft, volgen vaak nog één of twee brieven, met de waarschuwing dat er een incassobureau of deurwaarder wordt ingeschakeld als de rekening niet wordt voldaan. De laatste waarschuwin...

Lees verder
2019-08-23

aanmaning

aanmaning - Zelfstandignaamwoord 1. het aanmanen 2. (juridisch) waarschuwing dat men nog niet betaald heeft, herinnering De aanmaning om de belastingen te betalen kwam nadat de deadline verstreken was. Woordherkomst Naamwoord van handeling van aanmanen met het achtervoegsel -ing. Synoniemen [2] betalingsherinnering

Lees verder
2019-08-23

Aanmaning

Schriftelijke waarschuwing om iets te doen of na te laten, zoals wanneer iemand zijn huur niet betaalt. Een aanmaning via een aangetekende brief is normaal de eerste stap in een procedure van ingebrekestelling.

2019-08-23

aanmaning

Aanmaning - v. (-en), het aanmanen; - waardoor men iem. aan zijn plicht herinnert; briefje, waarin tot betaling der verschuldigde belasting wordt aangemaand; (fig.) vermaning: hij heeft reeds vaak eene aanmaning van die ziekte gehad.

2019-08-23

aanmaning

aanmaning - zelfstandig naamwoord uitspraak: aan-ma-ning 1. bericht waarmee je wordt aangespoord om te betalen ♢ hij kreeg een tweede aanmaning van het telefoonbedrijf Zelfstandig naamwoord: aan-ma-ning de aanmaning de aanmaningen het aanmaninkje

Lees verder
2019-08-23

aanmaning

aan'maning, v. (-en), 1. het aanmanen; 2. de woorden waardoor men iemand aan zijn plicht herinnert; sommatie, b.v. van de crediteur aan de debiteur dat hij directe voldoening van de jegens hem aangegane verplichting verlangt ; verder m.n. een gedrukt formulier, waarschuwing tot betaling van verschuldigde belasting . BELASTINGEN. In Nederland bedragen de kosten van aanmaning (1975) twee gulden. Zij worden vóór de belasting afgeschreven. De aanmaning wordt gevolgd door een dwangbevel bij voortdu...

Lees verder
2019-08-23

Aanmaning

zie Dagvaarding.