2020-02-17

Aangiftebelasting

Belasting die bij wege van voldoening of afdracht op aangifte wordt geheven. In Nederland worden grofweg de hiernavolgende Rijksbelastingen geheven: 1) inkomstenbelasting ; vennootschapsbelasting ; schenk- en erfbelasting ; belastingen van rechtsverkeer ; 2) loonbelasting ; omzetbelasting; dividendbelasting ; kansspelbelasting ; accijnzen ; autobelastingen ; milieuheffingen . De belastingen genoemd onder 1) worden geheven door middel van het vaststellen van een belastingaanslag, de zoge...