Synoniemen van aangezien

2019-12-09

aangezien

aangezíén - Voegwoord 1. geeft onderschikkend een reden aan. De voorzitter schorst de vergadering, aangezien het al erg laat is. Aangezien het al erg laat is, schorst de voorzitter de vergadering. aangezien - Werkwoord 1. voltooid deelwoord van aanzien Synoniemen omdat, daar Verwante begrippen want, door, doordat, vanwege, wegens

2019-12-09

aangezien

Aangezien - vw., als men aanziet; aangemerkt, naardien, dewijl.

2019-12-09

aangezien

aangezien - voegwoord uitspraak: aan-ge-zien 1. er wordt een reden of argument genoemd ♢ aangezien ik moe ben, ga ik nu maar slapen Voegwoord: aan-ge-zien Synoniemen daar, immers, namelijk, omdat, want

2019-12-09

aangezien

aangezien (het accent wisselt), voegw., omdat.

2019-12-09

Aangezien

zie Aangemerkt.

2019-12-09

aangezien

('a:n) [zie aanzien I A II 1] redengevend vgw. ; hij het oudste lid is, behoort men hem het eerst naar zijn gevoelen te vragen. Syn. daar, dewijl, doordat, doordien, naardien, nademaal, omdat, vermits, wijl.

2019-12-09

aangezien

vgw. (dewijl, vermits, omdat).