Wat is de betekenis van Aangenomen(dat)—ondersteld(dat)—indien, (bijal¬dien)—al—gesteld(dat)?

1898
2021-01-19
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Aangenomen(dat)—ondersteld(dat)—indien, (bijal¬dien)—al—gesteld(dat)

Door deze woorden wordt eene onder¬stelling uitgedrukt. Indien al wordt gebruikt, wanneer men onbeslist wil laten of de onderstelling waar is of niet: indien hij al de schuldige is, zoo is hij nu toch buiten uw bereik. Aangenomen dat leidt eene gedachte in, door een ander geuit, nu door den spreker herhaald, met het doel om aan te toonen, dat z...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten