2019-12-09

aangenaam

Het begrip aangenaam heeft 5 verschillende betekenissen: 1) zo dat men het graag ondervindt of meemaakt; genoegen gevend; prettig 2) formule waarmee men in een hotel e.d. de gasten welkom heet 3) prettig aanvoelend voor de zintuigen; prettig voor het gevoel, de smaak, het gehoor of de reuk 4) het was aangenaam met u kennis te maken 5) aangename kennismaking!

2019-12-09

Aangenaam

Aangenaam - gewild, gezocht. Vb.: De Engelse effecten zijn iets aangenamer.

2019-12-09

aangenaam

Aangenaam - bn. en bw. (aangenamer, aangenaamst), (een gevoel, eene gewaarwording) van dien aard, dat men het gaarne ondervindt; behaaglijk, zoet; (van personen, zaken, hoedanigheden) zoo gesteld, dat zij een aangenamen indruk geven, een aangenaam gevoel opwekken; streelend, zacht, heerlijk; - zich bij iemand aangenaam maken, zijne gunst weten te verwerven; - iets voor aangenaam houden, nemen, iets met welgevallen aannemen, goedkeuren; (beursterm), (van effecten en obligatiÃ...

2019-12-09

aangenaam

aangenaam - Bijvoeglijk naamwoord 1. een positief gevoel oproepend ♢ Het is een aangename gewaarwording als je merkt dat je werk een goed effect heeft gehad. Synoniemen plezierig, prettig, positief, lekker, leuk, aardig Antoniemen onaangenaam Verwante begrippen gezellig

2019-12-09

aangenaam

aangenaam - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: aan-ge-naam 1. waarvan je in een goede stemming komt ♢ hij had een aangename stem Bijvoeglijk naamwoord: aan-ge-naam de/het aangename ... iets aangenaams Synoniemen fijn, goed, lekker, leuk, lustig, plezierig, prettig, senang Tegenstellingen akelig, onaangenaam

2019-12-09

Aangenaam

Het was het eerste album na de muzikale doorstart van deze zanger. Het was een tijdje stil geweest rond de zanger, terwijl de acteur Cox het druk had met werk. Cox liet zich bijstaan door muziekproducent/arrangeur Aad Klaris. Ere arrangeurs waren Gerard Stellaard, Harry van Hoof wn John van der Ven. Het album bevat een mengeling van zelf geschreven muziek en covers. Het was het eerste muziekalbum van Cox als soloartiest dat de Album top 75 haalde, zonder dat het een verzamelalbum was.

2019-12-09

aangenaam

aan'genaam. 1. bn. en bw. (aangenamer, aangenaamst), (een gevoel, een gewaarwording) van die aard, dat men het gaarne ondervindt; behaaglijk; (van personen, zaken, hoedanigheden) zó gesteld dat zij een welkome indruk geven, een prettig gevoel opwekken; strelen, zacht; weer; een mens; zelfst.: het nuttige met het aangename verenigen; 2. bw., op een wijze die aangenaam is: — klinken.

2019-12-09

aangenaam

('a:ngena:m) (...namer, -st) I. bn. [geschikt om aangenomen te worden] 1. wat men gaarne ondervindt: een ...name smaak; een gevoel; het aangename aan het nuttige paren. 2. een aangename indruk makend : een mens, gezelschap. Gez. (kennis te maken), beleefdheidsformule bij het voorstellen; iets voor houden, het goedkeuren; zich bij iemand maken, zijn gunst weten te verwerven. 3. Fin. gewild, gezocht: Engelse (effekten) iets ...namer, voor 't overige blijft de markt onveranderd. II, b...

2019-12-09

aangenaam

1 bn.; aangenamer, -st (1 van hetgeen men gaarne aanneemt, ondervindt, voelt, ziet, hoort enz.: prettig, genoeglijk, behaaglijk, zoet, liefelijk; 2 beurst.: willig): 1 een — gezelschap; zich bij iem. — maken, iems. gunst weten te verwerven; kennis (te) maken; het was mij (zeer) — (te vernemen); 2 oliewaarden -; 2 bw. (op een wijze, die aangenaam is): wandelen, bij elkander zijn; 3 -gename, o.: het met het nuttige verenigen.