Wat is de betekenis van Aangekleed gaat uit?

2020
2022-01-24
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

aangekleed gaat uit

(19e eeuw) (spot.) gezegd van iemand die met zijn mooiste kleren loopt te pronken, die zich op een overdreven wijze opdoft. De uitdrukking impliceert ook dat de persoon in kwestie eigenlijk volstrekt onbelangrijk is en dat hij zijn werk ondertussen laat liggen. Volgens Beem zou de uitdrukking ontleend zijn aan het Jiddisch. Luitzen (2007) geeft als...

Lees verder
2017
2022-01-24
Marc De Coster

Auteur van o.a. Het Groot Scheldwoordenboek

Aangekleed gaat uit

Aangekleed gaat uit - spottend gezegde in toneelkringen wanneer een actrice zich nogal opdoft en voortdurend pronkt. Mot ik niet hebben, zo van Mientje lekker naaien en Meheer as aangekleed gaat uit de straat op... - Albert Mol, Wat zien ik ... (1988) ​

Lees verder
1977
2022-01-24
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Aangekleed gaat uit

gezegd van een opzichtig gekleed persoon, die alleen maar met zijn kleren kan pronken en verder volstrekt onbeduidend is, die eigenlijk niets anders is dan een wandelend pak kleren. Er zijn geen equivalenten in de moderne talen.