Wat is de betekenis van Aangeboden dienst is zelden aangenaam?

1925
2021-02-25
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Aangeboden dienst is zelden aangenaam

Deze spreekwijze wordt o.a. aangetroffen in de [i]Prov. Seriosa,[/i] 123:Gheboden dienst es onwaert, dicitur oblatum fore servitum male gratum; bij Plantijn: Aengeboden dienst is dickwils onweerdt, servic eoffert est souvent desdaingné, ou inagreable; Sartorius 1,10, 24: Merx ultronea putet, gheboeden dienst is onwaerdt;...

Lees verder