2019-10-16

aanduiding

aanduiding - Zelfstandignaamwoord 1. waardoor iets duidelijk wordt, aanwijzing, vingerwijzing, teken, wenk Op het etiket van een artikel kan men aanduidingen vinden waar de verschillende bestanddelen vandaan komen. Woordherkomst Naamwoord van handeling van aanduiden met het achtervoegsel -ing Verwante begrippen aanwijzing, denotatie, index, omschrijving

2019-10-16

aanduiding

aanduiding - zelfstandig naamwoord uitspraak: aan-dui-ding 1. het aanduiden of aangeduid worden ♢ de aanduiding van een telefoonnummer is niet vereist 2. datgene dat aangeduid wordt ♢ staat er een adresaanduiding op de envelop? Zelfstandig naamwoord: aan-dui-ding de aanduiding

2019-10-16

Aanduiding

De Nederlandse Kieswet stelt regels voor de aanduiding van een politieke groepering op een kandidatenlijst voor verkiezingen. Op ieder moment kan een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid een aanduiding laten registreren bij het centraal stembureau voor de betreffende verkiezing. Partijen die geen aanduiding registreren of personen die zich individueel verkiesbaar stellen, kunnen alleen deelnemen met een zogenoemde blanco lijst. Een registratie van een aanduiding werkt in veel gevallen do...