Wat is de betekenis van aandenken?

2019
2022-08-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

aandenken

aandenken - Zelfstandignaamwoord 1. een herinnering Mijn beeld van het mooie landschap is een mooi aandenken aan mijn zomervakantie. 2. een object ter herinnering ergens aan Veel toeristen nemen klompen als aandenken mee uit Nederland. Woor...

Lees verder
2018
2022-08-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

aandenken

aandenken - zelfstandig naamwoord uitspraak: aan-den-ken 1. voorwerp waardoor je aan iets of iemand blijft denken ♢ deze foto is een mooi aandenken aan de vakantie Zelfstandig naamwoord: aan-den-ken het aandenken...

Lees verder
1973
2022-08-18
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

aandenken

aan'denken, o. (geen mv.), 1. het in gedachtenis houden van iemand of iets; 2. het voortleven in de gedachten van anderen; 3. voorwerp waardoor men aan iemand of iets blijft denken.

1952
2022-08-18
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Aandenken

s.n., oantins, -tinken (it).

1950
2022-08-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Aandenken

o., 1. het in gedachtenis houden van iemand of iets; 2. het voortleven in de gedachten van anderen ; 3. voorwerp waardoor men aan iemand of iets blijft denken (als meervoud gebruike men gedachtenissen) .

Lees verder
1937
2022-08-18
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

aandenken

o., (1 het denken aan iem.; 2 de gedachtenis van iemand; 3 voorwerp, dat ons aan iets of iem. herinnert): 1 het - aan een overledene; 2 het - der overledenen; 3 een ring als -; nog: in gezegend. - voortleven, houden, herinnering.

Lees verder
1898
2022-08-18
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

aandenken

Aandenken - o. het in gedachtenis houden van iemand of iets; het voortleven in de gedachten van anderen; voorwerp, waardoor men aan iemand of iets blijft denken (in deze bet. is het meervoud gedachtenissen.)

1898
2022-08-18
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Aandenken

zie Gedachtenis.

1870
2022-08-18
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Aandenken

Aandenken is de onbepaalde wijs van een verouderd werkwoord in den vorm van een zelfstandig naamwoord en beteekent het gedenken aan iemand of aan iets. Het is sterker dan het woord herinnering, omdat dit op iets wijst, dat tijdelijk uit de gedachten verdwenen is en weder te binnen gebragt moet worden, en minder sterk dan het woord gedachtenis, dat...

Lees verder