2016-12-29

aandelenbezit van werknemers

Een programma om betrokkenheid van werknemers binnen de organisatie te vergroten en waarbij aandelenbezit in het eigen bedrijf onderdeel uitmaakt van de arbeidsvoorwaarden van werknemers.

2017-10-31

aandelenbezit

aandelenbezit - Zelfstandignaamwoord 1. (economie) het eigendom van effecten Door de grote versnipperdheid van aandelenbezit in grote bedrijven (tot duizenden aandeelhouders) en de kennisvoorsprong van de directie is het vaak erg moeilijk voor de aandeelhouders om een vuist te maken tegenover het bestuur. Woordherkomst samenstelling van aandeel en bezit met het invoegsel -en-

2017-10-31

werknemers

werknemers - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord werknemer

2017-05-11

Flexibele werknemers

Werknemers in tijdelijke dienst (zonder uitzicht op vaste dienst) of met een contract korter dan een jaar èn werknemers van wie de arbeidsduur gewoonlijk varieert tussen een overeengekomen minimum- en maximumaantal uren per week. Het gaat hierbij onder andere om uitzend-, oproep-, afroep- en invalkrachten. Zie ook dienstverband.

2017-02-28

Wet Medezeggenschap Werknemers

De Wet Medezeggenschap werknemers (WMW)wetsontwerp ter vervanging van de Wet op de Ondernemingsraden dat in 2004 naar Tweede Kamer ging maar in September 2005 werd ingetrokken. De internationale aspecten van de medezeggenschap zijn bij de totstandkoming van de SE geregeld en stonden model voor dit onderwerp bij de richtlijn grensoverschrijdende fusies. Indien sprake is van een internationale juridische fusie en de medezeggenschapsrechten van de werknemers in de betreffende landen zijn verschille...

2018-08-17

terugbrengen (van het aantal werknemers)

Ontslagen moeten doorvoeren. Het pijnlijke woord ‘ontslag’ wordt vervangen door een vage omschrijving. Net als de Rabobank gaat ook ABN Amro het aantal medewerkers op de filialen terugbrengen. NRC Handelsblad, 27-11-99

2019-07-22

van

van - Zweden, hoofdplaats van de prov. Bohuslan en zetel van een Luth. bisschop; oppervlakte 8 257 ha, 244 000 inwoners. Stadsplan. De stad ligt op 67° N. aan de kust van het Kattegat in een breede laagte aan den linkeroever van de Göta-elf. De voornaamste voorlooper was de handelsstad Lödöse, die in de 12e en 13e e. bloeide en 40 km hooger aan de rivier lag. Andere steden bestonden er korter of langer tijd, als Alvsborg aan den mond; Nya Lödöse, het tegenw. Gamlasta...

2017-11-14

van

van - voorzetsel, bijwoord 1. om aan te geven wat het onderwerp is ♢ dit is het verhaal van een arme man 2. om aan te geven waar vandaan ♢ ik wil kaas van de kaasboer 3. te beginnen bij ♢ de vergadering duurt van drie tot vijf 1. van nu af aan

2020-01-24

VAN

Bindwoord in achternamen, in Frl. tijdens de Saksische-Habsburgse periode door aanzienlijken voor hun toenaam geplaatst, om niet bij de Duitse en Hollands-Gelderse adel af te steken. In de 18de eeuw ook veel in combinaties. Als Fokke Bienema zijn zoon naar zijn schoonvader Epke Roos wil noemen, wordt de naam: Epke Roos van Bienema, zonder dat dit V. tot de achternaam wordt gerekend, zodat de kinderen weer Bienema heten. Het woord V. kreeg op den duur de betekenis: achternaam (‘Hij heeft ge...

2016-12-31

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

De wet biedt een inkomensgarantie op het niveau van het sociaal minimum aan oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, van wie het recht op uitkering op grond van de Werkloosheidswet is geëindigd. De wet is in werking getreden met ingang van 1 januari 1987 en is ingrijpend gewijzigd met ingang van 1 januari 1996.

2017-06-19

Adrichem, van

Ongeveer twee kilometer ten oosten van Beverwijk lag de nederzetting Adrichem, in 1102-1105 Adrichaim naar een bron uit 719-739: heem of woonplaats van Adrik. Later is het Huis te Adrichem hiernaar genoemd. Bewoners of werknemers ter plaatse hebben zich vervolgens (Van) Adrichem genoemd.

2019-02-20

van-pool

Regeling om in het woon-werkverkeer te carpoolen met een personenbusje (van in het Engels). ‘Ondernemingen is er alles aan gelegen om hun werknemers te stimuleren vooral níet met de auto naar het werk te komen’, aldus de Volkskrant op 3 maart 2000. ‘Het nieuwste idee om het parkeerprobleem op te lossen is uit de VS overgewaaid: de van-pool.’ Fokker Services in Woensdrecht maakte als eerste Nederlandse bedrijf gebruik van de van-pool (spreek uit vènpoel). Ver...

2019-02-14

Van panthaleon van eck

Van panthaleon van eck - zie van Eck.

2019-02-14

Van voorst van beest

Van voorst van beest - zie van Beest.

2019-02-21

Van heeckeren van molecaten

Van heeckeren van molecaten - zie M. A. barones van der Goes van Dirxland.

2019-02-14

Van reede van oudtshoorn

Van reede van oudtshoorn - zie J. van Blarkom.

2019-02-21

Van eyk van voorthuysen

Van eyk van voorthuysen - zie Voorthuysen, van.

2019-02-14

Van tuyll van serooskerken

Van tuyll van serooskerken - zie H. Willebeek Le Mair.

2017-01-10

Kinderwetje van Van Houten

Wet die in 1874 als eerste kinderarbeid reguleerde.

2017-06-13

Kinderwetje van van houten

Wet waarin stond dat kinderen onder de 12 jaar niet in fabrieken mochten werken.